Nekonečný vesmír dal svým pravidelným během lidstvu úžasnou možnost měřit čas. Roční cyklus řídí probouzení i odpočinek přírody a určil také měřítko našemu konání i plánování. Juliánský kalendář pak našel pevný bod v období po slunovratu a 1. ledna tak každoročně zazní startovní výstřel a vybíháme do nového roku.

Je dobrým a chvályhodným zvykem se na tento roční běh důkladně připravit. Předpokládáme, že součástí vašeho plánu pro rok 2019 je i přehled konferencí, kongresů, sjezdů, školení nebo workshopů. Tyto akce jednoznačně posilují image značky i firmy, předáváním aktuálních informací podporují inovaci a jsou také nepostradatelné pro zvyšování kvalifikace zaměstnanců.

S předchozí větou budeme všichni určitě souhlasit, ale jen ti, kteří někdy takovou akci skutečně organizovali, vědí, jak je to nesmírně náročné. Příprava obsahu, logická skladba příspěvků a jejich načasování – to už se blíží práci scénáristy. Nelehký bývá i výběr správného termínu tak, aby vyhovoval všem zúčastněným a akce nenarušila běžný chod firmy.

A což teprve volba správného místa, kde se pracně a pečlivě připravovaná akce bude konat! O hladkém zahájení i ukončení rozhoduje snadná dostupnost dopravními prostředky, které účastníci použijí. O jejich spokojenosti pak bude rozhodovat optimální vybavení prostor, ať už uspořádáním nábytku, osvětlením nebo co nejlepším technickým vybavením. Velký vliv na úspěšnost akce má samozřejmě kvalita a styl ubytování, stravování, možností relaxace a poznání místních pamětihodností. Už se vám z toho stručného výčtu točí hlava?

Nemusí! I my v Konfi.cz jsme si totiž dali novoroční předsevzetí. Náš portál budeme dále zdokonalovat tak, aby pro vás příprava konference a dalších akcí byla ještě jednodušší, než výběr zboží v e-shopu! Aby nabídka míst, kde můžete svou akci uskutečnit, byla ve všech regionech České republiky nadmíru široká. A hlavně, aby výběr toho nejlepšího místa proběhl při zadání vašich požadavků v řádu minut, v pohodě a s úsměvem.